อันดับ 6 ขนมพายครีบแมวน้ำ

06ขนมพายครีบแมวน้ำ00005

เป็นอีกเมนูที่แปลกและหาทานได้ยากตามโอกาส เพราะชาว นิวฟาวด์แลนด์ เชื่อว่าการได้กินพายที่ทำมาจากครีบของแมวน้ำนั้นเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากๆ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้คนชาวนิวฟาวด์แลนด์ ต่างก็อยากจะได้ลิ้มลองรสชาติของ ขนมพายครีบแมวน้ำสักครั้ง จึงส่งผลให้แมวน้ำเริ่มหายากขึ้นทุกปี เพราะการที่มนุษย์ได้ตัดครีบทั้ง 2 ข้างออกมาจากร่างกายทำให้ตัวของแมวน้ำที่ถูกตัดครีบนั้นไม่สามารถดำเนินชีวิตต่อได้อีกต่อไป และต้องจบชีวิตลงอย่างทุรนทุราย เช่นเดียวกับที่ทำกับ ฉลาม ถึงแม้ว่าจะมีการต่อต้านเมนูนี้ในหลายๆประเทศก็ตาม แต่ตามภัตตาคารใหญ่ๆ ยังคงมีเมนูนี้อยู่ให้เห็นแบบเปิดเผย ที่สำคัญก็มีคนกินเมนูนี้อีกด้วย

06ขนมพายครีบแมวน้ำ004

06ขนมพายครีบแมวน้ำ003

06ขนมพายครีบแมวน้ำ001

06ขนมพายครีบแมวน้ำ002