อันดับ 5 สมองลิงแสนสนุก

06สมองลิงแสนสนุก002

เมนูนี้ใช้ลิงพันธุ์อะไรก็ได้เท่าที่ทางร้านจะมี เป็นเมนูที่พ่อครัวจะทำให้ทานถึงโต๊ะ โดยเริ่มจากการนำลิงมาหนีบกับโต๊ะโดยให้มีแค่ส่วนของหัวออกมาเท่านั้น จากนั้นทางด้านพ่อครัวก็จะทำการโกนขนบริเวณหัวออกให้หมดและทำการเจาะกะโหลกลิงโดยการใช้สิ่วกับค้อนมาเคาะๆ ที่รอบๆ หัวของลิงคล้ายๆ กับการเคาะกะลามะพร้าวเพื่อที่จะได้กินน้ำนั้นเอง เมื่อเคาะกะโหลกลิงออกมาได้แล้ว ทางด้านลูกค้าจะต้องรีบตักสมองของลิงมากินให้เร็วและเยอะที่สุดเท่าที่จะตักได้ เพราะสมองของลิงจะเกิดภาวะหดลง ซึ่งบางร้านก็ใช้วิธีแช่แข็งสมองลงพร้อมเสิร์ฟ โดยเป็นการแก้ปัญหาสมองหดตัวของทางร้าน

06สมองลิงแสนสนุก0003

06สมองลิงแสนสนุก001

06สมองลิงแสนสนุก006

06สมองลิงแสนสนุก005

06สมองลิงแสนสนุก007

06สมองลิงแสนสนุก004