อันดับ 1 เนื้อมนุษย์ที่ปาปัว นิว กินี

 

10เนื้อมนุษย์ที่ปาปัว นิว กินี006

เมนูนี้เป็นเมนูเฉพาะที่ ปาปัว นิว กินี เท่านั้น โดยการกินเนื้อมนุษย์ที่ตายแล้วไม่ว่าจะเป็นคนที่รู้จักหรือไม่รู้จักกันก็ตาม หรือเป็นคนชนเผ่าเดียวกัน เป็นญาติ พ่อ แม่ พี่น้องก็ตาม ที่ปาปัว นิว กินี กินหมด โดยวิธีที่เขากินก็คือ เมื่อมีคนในเผ่าตายไม่ว่าจะใครก็ตาม พวกเขาจะไม่ฝังหรือเผาศพนั้น แต่จะนำศพที่ตายไปไว้บนตระแกรงที่เคยใช้เป็นประจำ โดยมีความสูงเหนือศีรษะของคนในเผา ตั้งศพไว้อย่างนั้นรอจนกว่าจะขึ้นอืด เมื่อขึ้นอืดได้ที่คนในเผาจะมารวมตัวกันนำเครื่องเทศต่างๆ ของชนเผ่าที่มีความคลายกับการกินเมี่ยงบ้านเรา ที่มีใบเครื่องเทศต่างๆ จับเป็นกระทง จากนั้นก็เริ่มโซ้ยแหลก โดยการนำไม้แหลมๆ มาทิ่มที่ศพให้เป็นรูๆ ให้น้ำเหลืองไหลออกมาแล้วก็เอากระทงมารองน้ำเหลืองกินอย่างเอร็ดอร่อย จนกว่าน้ำเหลืองจะหมดตัว จากนั้นก็นำเนื้อไปต้มหรือทำเมนูต่างกินกันต่อ

10เนื้อมนุษย์ที่ปาปัว นิว กินี001

10เนื้อมนุษย์ที่ปาปัว นิว กินี002

10เนื้อมนุษย์ที่ปาปัว นิว กินี005

10เนื้อมนุษย์ที่ปาปัว นิว กินี004