อันดับ 3 อุ้งตีนหมี

08อุ้งตีนหมี005

เป็นเมนูที่ทำยากเพราะการฆ่าหรือล่าหมีควายไม่ใช้เรื่องง่ายๆ เลย เนื่องจากเนื้อหนังของหมีควายมีความหนาเป็นพิเศษจึงทำให้การฆ่าหมีควายยากมาก พ่อครัวที่จะทำเมนูนี้ได้จะต้องนำหมีควายที่อยู่ในกรงขังที่ถูกจับได้ ใช้กระสอบคุมหัวและก็จับถ่วงน้ำโดยการถ่วงด้วยของหนัก เมื่อหมีตายสงบนิ่งพ่อครัวจะทำการใช้มีดเจาะเข้าที่ลำคอให้เลือดพุ่งออกมา จากนั้นก็นำภาชนะมารองเลือดเพื่อนำไปผสมเหล้าดื่มกิน และทำการตัดที่อุ้มตีนและชำแหละให้เสร็จ เพื่อนำมาทำเป็นเมนูเปิบพิสดารต่างๆ ว่ากันว่าการได้กินเนื้ออุ้งตีนหมีจะช่วยในเรื่องของยาอายุวัฒนะนั้นเอง

08อุ้งตีนหมี004

08อุ้งตีนหมี002

 

08อุ้งตีนหมี003

08อุ้งตีนหมี001